שמאות לנחלה

חסרה כותרת

בניגוד להערכת שווי מסורתית לנכסי מקרקעין, ביצוע הערכת שווי בנחלה מבוצע תוך ביצוע הבדלה בין המרכיבים השונים הקיימים בשטח הנחלה, בטרם ביצוע מכירה/רכישה של נחלה חקלאית כדאי לבחון את כלל המרכיבים המשפטיים (מנהל מקרקעי ישראל/חוזה משבצת וכיו"ב) והתכנוניים (תוכניות מתאר החלות בתחום שטח הנחלה).

בניגוד להערכת שווי מסורתית לנכסי מקרקעין, ביצוע הערכת שווי בנחלה חקלאית מבוצע תוך ביצוע הבדלה בין המרכיבים השונים הקיימים בשטח הנחלה :

  • שטח למגורים הערכת השטח המותר למגורים ע"פ המצב התכנוני לפי תוכניות והתכנוני.
  • בחינת הסכם המשבצת בין כל הגורמים הרלוונטיים הסכם המשבצת הינו הסכם השכירות לעתים הסכם המשבצת הינו דו צדדי (רשות מקרקעי ישראל מול האגודה השיתופית ביישוב).
  • בחינת השימושים המותרים בשטחים החקלאיים (חלקות ב+ג).
  • בחינת הפוטנציאל התכנוני ( תוכניות אב אזוריות החלות על הקרקע אשר מכוחן ניתן להגדיל את זכויות הבנייה תוך הגדלת הזמינות ע"י אישור תוכנית מפורטת לשימושים שונים (כגון צימרים, מסחר לשימושים בהיקף מצומצם, אחסנה תעסוקה ועוד….
דילוג לתוכן