קרקע חקלאית

תקן 22

בדיקת הפוטנציאל העתידי הגלום בקרקע חקלאית על בסיס תקן 22 וביצוע בדיקות נרחבות ומעמיקות הכוללות בין היתר:

  • בחינת מצב תכנוני לפי כללי תקן 22 תוך התחשבות בייעוד הקרקע היום ובאופציות תכנוניות וסבירות לשינויי הייעוד לקרקע ותוך הערכת התקופה לאישור הקרקע לזמינה לבנייה.
  • הערכת שווי הקרקע ב 2 מצבים:
    א. במצבה הנוכחי (קרקע חקלאית)
    ב. בנוסף הערכת שווי הקרקע תבוצע ע"פ מצב היפותטי וזאת על פי שווי הקרקע לאחר אישור עתידי לתוכניות שונות,
  • פירוט השלבים השונים אשר נותרו עד לאישור הפרוגרמה להפשרת הקרקע.
דילוג לתוכן