מתחם צמודי הקרקע בניצנים

פרויקט בוטיק של צמודי קרקע מטעם חברת אלנור הנדסה.

פרוייקט קוטגי'ים דו משפחתיים יוקרתי בקיבוץ ניצנים עם מפרט מפנק במיוחד.
טרם כניסה לפרויקט ביקש היזם לדעת מהי עלות הבנייה והפיתוח שתדרש ממנו תוך בחינת כל הנתונים הפיזיים הקיימים בקרקע לאחר ביצוע הפיתוח ע"י מנהל מקרקעי ישראל.

במסגרת הפרויקט בחנו את הכדאיות הכלכלית ליזם טרם כניסה לביצוע הפרויקט. בהמשך אף עזרנו ליזם לקבל החלטות תכנוניות שיביאו לשמירה על רווח מקסימלי תוך שמירה על רמת ביצוע גבוהה.

בהמשך אף עזרנו ליזם בהגשת הבקשה לקבלת ליווי בנקאי מבנק מממן.

דילוג לתוכן