מחירון שמאות

הערכת שווי לדירה רגילה

 • מחיר: 2200-3700₪
 • ימי עבודה מוערכים לסיום: בין 8 ל 18 ימים

הערכת שווי לדירה מיוחדת (פנטהאוז/גן)

 • מחיר: 2400-5000₪
 • ימי עבודה מוערכים לסיום: בין 5 ל 14 ימים

הערכת שווי לצמוד קרקע בנוי

 • מחיר: 3500-6000₪
 • ימי עבודה מוערכים לסיום: בין 8 ל 21 ימים

הערכת שווי לקרקע המיועדת לבניית צמוד קרקע

 • מחיר: 2500-4000₪
 • ימי עבודה מוערכים לסיום: בין 4 ל 10 ימים

הערכת שווי לקרקע חקלאית

 • מחיר: 2000-6000₪
 • ימי עבודה מוערכים לסיום: בין 6 ל 14 ימים

הערכת אומדן דמי שכירות

 • מחיר: 1700-3800₪
 • ימי עבודה מוערכים לסיום: בין 4 ל 8 ימים

הערכת ירידת ערך לנכס לבית משפט

 • מחיר: 3000-7000₪
 • ימי עבודה מוערכים לסיום: בין 8 ל 21 ימים

הערכת שווי נחלה

 • מחיר: 4800-11000₪
 • ימי עבודה מוערכים לסיום: בין 10 ל 21 ימים

ערעור על גובה חיוב בהיטל השבחה

 • מחיר: 4000-10000₪
 • ימי עבודה מוערכים לסיום: בין 10 ל 21 ימים

בחינת תמורות ראויות לתמא 38

 • מחיר: 2500-8000₪
 • ימי עבודה מוערכים לסיום: בין 10 ל 21 ימים

ייעוץ שעתי עם שמאי מקרקעין

 • מחיר: 300₪
דילוג לתוכן