הערכות שווי

שמאות לבטוחה ולשווי שוק

ביצוע הערכת שווי לנכס יכול להיות מבוצע לבדיקת שווי שוק לפני מכירה או בטרם רכישת בית או כל נכס אחר.

מכירה או רכישה של נכס מקרקעין יכולה להיות העסקה המורכבת והחשובה ביותר שאדם יבצע במהלך חייו, לכן אין מקום לטעויות , מכאן נובע הצורך וההמלצה להתייעצות עם שמאי מקרקעין טרם ביצוע רכישה/מכירה.

שווי שוק לנכסים שונים

הערכת השווי האובייקטיבי שרוכש ישלם על נכס נדל"ן, סכום זה הינו הסכום בעל ההסתברות הגבוהה ביותר שיתקבל בעת מכירת הנכס וזאת תוך התעלמות מאינטרסים סמויים ולחץ, וזאת בכפוף לחשיפה סבירה, בשוק פתוח ותחרותי.

שמאות לבטוחה (תקן 19)

שמאות לבטוחה (תקן 19) מבוצעת בד"כ ע"פ בקשה לשעבוד הנכס ע"י הגוף אשר מעניק את המימון לביצוע עסקה/מתן משכנתא.

הגופים השונים (בנק/חברת ביטוח חברה למתן אשראי וכו) דורשים הערכת שמאי ע"פ כללים שנקבעו בתקן 19 ותקנים שמאיים נוספים המנחים את עבודת השמאי בבואו להעריך שווי לנכס

ערך למתן בטוחה

הערכת שווי נכס נדל"ן עפ"י הקיים בהיתר בלבד וללא פוטנציאל עתידי ובהתחשב בכללים שמרניים יחסית (המשתנים בין גופי המימון), מכאן ששווי למטרת בטוחה נמוך יותר מאשר שווי שוק לאותו הנכס.

דילוג לתוכן