בוקי בן יגלי 9, תל אביב

פרויקט אשר בוצעה לו בדיקת רווחיות בזמן שתוכנית הרבעים המוכרת בתל אביב הייתה עוד בשלבי הפקדה.
היזם ביקש לבחון התכנות לביצוע עסקת קומבינציה עם בעל הקרקע.
במסגרת הפרויקט בוצעה הריסה של מבנה בן 2 קומות ומתוכננת הקמה של בניין בן 7 קומות מעל מרתף חנייה, במסגרת עבודתנו בוצעה בדיקה זכויות בנייה עדכניות מכוח תכנית הרובעים, ובדיקת התכנות כלכלית לביצוע הפרויקט ע"י היזם.
לאחר קבלת אור ירוק לרווחיות מספקת יצא היזם לפרויקט וכיום הפרויקט בשלבי היתר אחרונים טרם התחלת עבודות חפירה.
כחלק מהתפקיד כשמאים שמלווים את הפרויקט עזרנו ליזם לקבל החלטות תכנוניות שיביאו לשמירה על רווח מקסימלי תוך שמירה על רמת ביצוע גבוהה.
בין ההחלטות החשובות שהתקבלו הן:

  • תכנון מספר דירות אופטימלי בפרויקט שיביא לרווחיות מקסימלית
  • תכנון גודל המרפסות בדירות הטיפוסיות ובקומות הפנטהאוז.
  • היחס המתאים בין הקמת מכפילי חנייה וקומות מרתף שיביאו לדירות ראויות לשיווק יחד התחשבות בעלויות הדיפון הגבוהות בהקמת קומות מרתף בתחום העיר.

בהמשך אף עזרנו ליזם בהגשת הבקשה לקבלת ליווי בנקאי מבנק מממן שיביא לשילוב בין מימון איכותי וזול בשילוב הגנה על רוכשי הדירות, בעלי הקרקע והיזם עצמו.

דילוג לתוכן